Ανακατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών χώρων σπιτιού στην Αρκίτσα